شمارنده باينري به زبان c (برنامه نویسی به زبان سی)