29 فروردین, 1390

نمونه سوالات آزمون استخدامي شرکت گاز ملی ایران

بازدیدها: 15 شامل سولات عمومی و تخصصی همه رشتهای مورد پذیرش
29 فروردین, 1390

نمونه سوالات آزمون استخدامي شرکت ملی گاز ایران 85و86

بازدیدها: 2 نمونه سوالات آزمون استخدامي شرکت هاي گاز استاني / ارديبهشت 86 نمونه سئوالات آزمون استخدامي شركت ملي گاز ايران در مقاطع كارداني، كارشناسي و […]