15 آذر, 1390

تنظیم پیج کد مورد استفاده در صفحه HTML

حتماً تا به حال با صفحاتی مواجه شده اید که به زبان فارسی نوشته شده اند، اما وقتی از آنها بازدید می کنید با کلماتی به […]
15 آذر, 1390

رویدادهای مربوط به صفحه کلید و ماوس در HTML

در این قسمت به توضیح بخش دوم رویدادهای HTML که مربوط به صفحه کلید و ماوس می شود می پردازیم. رویدادهای مربوط به صفحه کلید سه […]
15 آذر, 1390

رویدادهای مربوط به پنجره مرورگر و فرمها در HTML

کی از امکاناتی که در HTML 4.0 به وجود آمد استفاده از event در عناصر HTML صفحه بود. یک نمونه از این رویدادها (event) اجرا شدن […]
15 آذر, 1390

آموزش ایجاد فریم های داخلی در صفحات HTML

به لطف HTML 4.0  ما توانایی ایجاد فریمها را در بدنه صفحات پیدا کردیم. با استفاده از این نوع فریمها (inline frame) می توانیم صفحه خود […]
15 آذر, 1390

استفاده از فریمهای نامرئی در صفحه

اگر شما می خواهید در صفحه خود از فریمهای نامرئی استفاده کنید، یعنی نمی خواهید خط حاشیه فریمها قابل دیدن باشد باید چند فرمان را به […]
10 آذر, 1390

فریمها، باز کردن لینکها در یک فریم مشخص

حالا شما می توانید یک صفحه با استفاده از فریمها بسازید. اما وقتی که شما یک لینک را در یک فریم قرار می دهید پس از […]
10 آذر, 1390

اصول طراحی صفحات حاوی فریم — بخش اول

برای اینکه بتوانید از فریمها در صفحه خود استفاده کنید، ابتدا باید بدانید این فریمها چگونه کار می کنند. یک صفحه که در آن از یک […]
10 آذر, 1390

قرار دادن دو جدول در کنار هم با استفاده از یک جدول بزرگتر

فرض کنید می خواهیم دو جدول را در یک سطر قرار دهیم. اگر بخواهیم دو تگ جدول را پشت سر هم استفاده کنیم، جدول دوم در […]
10 آذر, 1390

جداول HTML : رنگ زمینه، نحوه قرارگیری افقی و عمودی …

اگر بخواهیم عرض یک جدول را تغییر دهیم می توانیم از شناسه width استفاده کنیم. با اضافه کردن این شناسه به تگ جدول می توانیم مقدار […]