28 آبان, 1390

کار کردن با فونتها، رنگ و اندازه آنها در HTML

در این قسمت از درس به سراغ کار با فونتها و اندازه آنها می رویم. اندازه فونت را می توان با دستور زیر تعیین کرد: <font […]