19 مرداد, 1390

دانلود مجله الکتور (Elektor) تاریخ آوریل (April) سال ۲۰۱۱

دانلود مستقیم جدیدترین شماره مجله الکتور (Elektor) تاریخ آوریل (April) سال ۲۰۱۱ از پروژه های این شماره خازن سنج در رنج پیکو (پیکو متر) و پروژه […]