20 مرداد, 1389

پروژه اندازه گیری دمای منفی با LM45 به زبان بیسیک

همانطور که میدانید سنسور lm35 قادر به اندازه گیری دمای منفی میباشد اما چون ولتاژ خروجی ان در دمای منفی ، منفی میباشد و با میکرو […]