5 آذر, 1390

آموزش نحوه ساختن دکمه های رادیو در فرمهای HTML

دکمه های رادیو (Radio Button) برای ساختن دکمه های رادیو هم باید از تگ <input> استفاده کنیم. برای این کار باید از radio به عنوان مقدار […]