21 بهمن, 1388

تاريخچه ميكرو پروسسور

ميكرو پروسسور چيست؟ ميكروپروسسور در صنعت نيمه هادي توسط شركت اينتل ابداع شد. آنها اين وا‍ژه را براي توصيف يك مدار مجتمع ماشين حساب گونه چهار […]