10 آذر, 1390

قرار دادن دو جدول در کنار هم با استفاده از یک جدول بزرگتر

فرض کنید می خواهیم دو جدول را در یک سطر قرار دهیم. اگر بخواهیم دو تگ جدول را پشت سر هم استفاده کنیم، جدول دوم در […]
10 آذر, 1390

جداول HTML : رنگ زمینه، نحوه قرارگیری افقی و عمودی …

اگر بخواهیم عرض یک جدول را تغییر دهیم می توانیم از شناسه width استفاده کنیم. با اضافه کردن این شناسه به تگ جدول می توانیم مقدار […]
10 آذر, 1390

آموزش ساختن جدول در طراحی صفحه با HTML

آیا شما می خواهید یک جدول (table) در صفحه خود ایجاد کنید؟ برای ایجاد یک جدول باید از این تگ استفاده کنید: <table> ……..محتویات جدول……. </table> […]
21 بهمن, 1388

ساختار سه باسه

CPU واحد حافظه و وسايل ورودي/خروجي بايد بنوانند با هم ارتباط برقرار كنند. مثلا CPU بايد بتواند معين كند كه كدام خانه حافظه بايد انتخاب شود، و […]