26 دی, 1390

علایم و سمبل های ابزار دقیق

فایل PDF که حاوی دو عکس بزرگ می باشد، که علایم و سمبل های مورد استفاده در صنعت نفت را ترسیم کرده و نام لاتین هر […]