فریمهای نامرئی در صفحه

15 آذر, 1390

استفاده از فریمهای نامرئی در صفحه

اگر شما می خواهید در صفحه خود از فریمهای نامرئی استفاده کنید، یعنی نمی خواهید خط حاشیه فریمها قابل دیدن باشد باید چند فرمان را به […]