ماشین حساب معمولی

5 مرداد, 1389

ماشین حساب معمولی با AVR

مداری امروز که یک ماشین حساب معمولی ساخته شده به کمک میکروکنترلر avr میباشد که قادر به انجام ۴ عمل اصلی میباشد و به راحتی اعداد […]