15 آذر, 1390

تنظیم پیج کد مورد استفاده در صفحه HTML

حتماً تا به حال با صفحاتی مواجه شده اید که به زبان فارسی نوشته شده اند، اما وقتی از آنها بازدید می کنید با کلماتی به […]
10 آذر, 1390

آشنایی با متا تگها و موارد استفاده آنها در HTML

تگهای META مورد استفاده موتورهای جستجو برای بررسی و شاخص گذاری صفحات قرار می گیرند. مخصوصاً اگر صفحه شما فریم (قاب) داشته باشد. این تگها باید […]