3 شهریور, 1389

دانلود پروژه کامل Melody Player با AVR با بسکام

امروز سعی کردم یک پست بزارم برای تازه کار ها و کسانی که کار با میکرو را تازه شروع کردند یک پروژهmelody player ساده که هم […]