3 شهریور, 1389

دانلود پروژه کامل Melody Player با AVR با بسکام

امروز سعی کردم یک پست بزارم برای تازه کار ها و کسانی که کار با میکرو را تازه شروع کردند یک پروژهmelody player ساده که هم […]
2 شهریور, 1389

دانلود پروژه کامل کنترل دور موتور DC از طریق PWM میکرو AVR با بسکام

در مورد این پروژه فقط می توانم بگم که تا دانلود نکنید پی به ویژگی های آن نمی برید . این پروژه به دست KING و […]