6 خرداد, 1389

تولید اعداد طبیعی با چهار بیت و نمایش روی 4 تا 7 سگمنت

بازدیدها: 45 عملکرد برنامه به این صورت می باشد که با استفاده از چهار بیت (چهار تا کلید) بتوانیم اعداد ۰ تا ۹ را ایجاد کرده و […]
6 خرداد, 1389

شمارنده 4 رقمي به زبان اسمبلی با 8051

بازدیدها: 18 به نام خدا عملکرد این برنامه به این صورت می باشد که ابتدا میکرو عدد 1300 را روی چهار عدد سون سگمنت (7seg) نمایش […]
6 خرداد, 1389

شمارنده سه رقمی همراه با بوق

بازدیدها: 24 به نام خدا عملکرد این برنامه به این صورت می باشد که کلید وصل شده به مدار، با هر بار فشار دادن یک عدد […]