25 آبان, 1390

نوشتن سر فصلها و پاراگراف در HTML

از تگهای سر فصل (HEADING) برای تیتر و عنوان مطالب استفاده می شود. به این مثالها توجه کنید: <h1>سرفصل بزرگ</h1> سرفصل بزرگ <h2>سرفصل 2</h2> سرفصل 2 […]
29 بهمن, 1389

دانلود نرم افزار vrt dvd 2009 (دیتاشیت 350 هزار قطعه)

vrt 2009 ، یکی از نرم افزار های کاربردی در رشته ی الکترونیک میباشد که از ان جهت مشاهده ی مشابهات قطعات الکترونیک و مشخصات آنها […]