21 بهمن, 1388

عصر لامپ ها تولد ترانزيستور كامپوتر هاي ديجيتال

عصر لامپ ها كامپيوتر هاي نسل اول ماشين هاي حجيمي بودند كه بر اساس تكنولوژي لامپ ساخته مي شدند. آنها اتاقهاي بزرگي اشغال مي كردند و […]