7 آذر, 1390

استفاده از موزیک در صفحه HTML

بازدیدها: 0 برای قرار دادن صدا و موزیک در صفحه دو راه وجود دارد: راه اول این است که شما می توانید یک لینک به فایل […]