20 مرداد, 1389

ugn3503 سنسور اثر هال مغناطیس

در این بخش به معرفی سنسور ugn3503 اثر هال مغناطیس میپردازیم اساس کار در این سنسور بدین صورت میباشد در حالت عادی در صورتی که درمجاورت […]