3 شهریور, 1389

دانلود پروژه کامل چراغ راهنمایی (trafic _ light) تحت کدویژن

خوب دوستان پستی که امروز گذاشتم یک پروژه چراغ راهنمایی برای سر چهار راه ها می باشد که فکر می کنم براتون جالب باشه اگه دوست […]