8 شهریور, 1389

پروژه متر دیجیتالی به زبان بیسیک (بسکام)

این دستگاه متر دیجیتالی با صفحه نمایش سون سگمنت میباشد. از آنجایی که برای مسافت های طولانی طراحی شده است دقت آن ۱۰ سانتی متر است […]