9 بهمن, 1389

مبدل usb به سریال با قابلیت اتصال به میکرو کنترلر ft232RL

پیش از این در سایت مطلبی تحت عنوان “مبدل usb به سریال با قابلیت اتصال به میکرو کنترلر ft232bm“ ارسال کرده بودیم و دوستان با نحوه […]