مدیر گوگل: فیس‌بوک کاربرانش را به گروگان گرفته است