پایه های test و ready در ریزپردازنده های 8086 و 8088