ساعت دقیق با میکروکنترلر AVR به صورت غیر همزمان با کریستال خارجی RTC 32.768KHz

Visits: 16

ساعت دقیق با میکروکنترلر AVR به صورت غیر همزمان با کریستال خارجی RTC 32.768KHz