ساعت دقیق با میکروکنترلر AVR به صورت غیر همزمان با کریستال خارجی RTC 32.768KHz

بازدیدها: 15

ساعت دقیق با میکروکنترلر AVR به صورت غیر همزمان با کریستال خارجی RTC 32.768KHz