21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های گوناگون به زبان انگلیسی

Visits: 22مجموعه ای شامل 35 پروژه جالب-ساده و گوناگون به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های اسیلاتور و تایمر به زبان انگلیسی

Visits: 37مجموعه ای شامل 18 پروژه جالب و ساده در ارتباط با اسیلاتور و تایمر به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

دانلود پروژه های متفرقه به زبان انگلیسی

Visits: 23مجموعه ای شامل 17 پروژه جالب و ساده متفرقه به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

پروژه های میکروکنترلر به زبان انگلیسی

Visits: 88مجموعه ای شامل 44 پروژه جالب و ساده در ارتباط با میکروکنترلر به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

مدارات نور و کنترل نیرو به زبان انگلیسی

Visits: 39مجموعه ای شامل 40 پروژه جالب و ساده در ارتباط با نور و کنترل نیرو به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

مدارات خودکار به زبان انگلیسی

Visits: 27مجموعه ای شامل 11 پروژه جالب و ساده در ارتباط با مدارات خودکار به زبان انگلیسی
21 شهریور, 1389

پروژه های صوتی به زبان انگلیسی

Visits: 32مجموعه ای شامل 37 پروژه جالب و ساده در ارتباط با صوت به زبان انگلیسی