پروژه اتصال میکرو با کابل USB تحت برنامه BASCOM و Codevision