15 آذر, 1390

تنظیم پیج کد مورد استفاده در صفحه HTML

بازدیدها: 3 حتماً تا به حال با صفحاتی مواجه شده اید که به زبان فارسی نوشته شده اند، اما وقتی از آنها بازدید می کنید با […]
15 آذر, 1390

رویدادهای مربوط به صفحه کلید و ماوس در HTML

بازدیدها: 3 در این قسمت به توضیح بخش دوم رویدادهای HTML که مربوط به صفحه کلید و ماوس می شود می پردازیم. رویدادهای مربوط به صفحه […]
15 آذر, 1390

رویدادهای مربوط به پنجره مرورگر و فرمها در HTML

بازدیدها: 0 کی از امکاناتی که در HTML 4.0 به وجود آمد استفاده از event در عناصر HTML صفحه بود. یک نمونه از این رویدادها (event) […]
15 آذر, 1390

آموزش ایجاد فریم های داخلی در صفحات HTML

بازدیدها: 6 به لطف HTML 4.0  ما توانایی ایجاد فریمها را در بدنه صفحات پیدا کردیم. با استفاده از این نوع فریمها (inline frame) می توانیم […]
15 آذر, 1390

استفاده از فریمهای نامرئی در صفحه

بازدیدها: 1 اگر شما می خواهید در صفحه خود از فریمهای نامرئی استفاده کنید، یعنی نمی خواهید خط حاشیه فریمها قابل دیدن باشد باید چند فرمان […]
10 آذر, 1390

فریمها، باز کردن لینکها در یک فریم مشخص

بازدیدها: 2 حالا شما می توانید یک صفحه با استفاده از فریمها بسازید. اما وقتی که شما یک لینک را در یک فریم قرار می دهید […]
10 آذر, 1390

اصول طراحی صفحات حاوی فریم — بخش اول

بازدیدها: 1 برای اینکه بتوانید از فریمها در صفحه خود استفاده کنید، ابتدا باید بدانید این فریمها چگونه کار می کنند. یک صفحه که در آن […]
10 آذر, 1390

قرار دادن دو جدول در کنار هم با استفاده از یک جدول بزرگتر

بازدیدها: 0 فرض کنید می خواهیم دو جدول را در یک سطر قرار دهیم. اگر بخواهیم دو تگ جدول را پشت سر هم استفاده کنیم، جدول […]
10 آذر, 1390

جداول HTML : رنگ زمینه، نحوه قرارگیری افقی و عمودی …

بازدیدها: 1 اگر بخواهیم عرض یک جدول را تغییر دهیم می توانیم از شناسه width استفاده کنیم. با اضافه کردن این شناسه به تگ جدول می […]