21 بهمن, 1388

عصر لامپ ها تولد ترانزيستور كامپوتر هاي ديجيتال

بازدیدها: 24 عصر لامپ ها كامپيوتر هاي نسل اول ماشين هاي حجيمي بودند كه بر اساس تكنولوژي لامپ ساخته مي شدند. آنها اتاقهاي بزرگي اشغال مي […]