ارتباط AVR با RS232 و کنترل با نرم افزار ویژوال بیسیک