5 آذر, 1390

ساختن دکمه ها با استفاده از تگ input در html

بازدیدها: 1 دکمه ارسال فرم (Submit) برای ساختن دکمه ارسال فرم باید از تگ <input> استفاده کنیم. برای این کار باید از submit به عنوان مقدار […]