20 مرداد, 1389

آشکار کردن کنترل تلویزیون سونی توسط میکرو کنترلر AVR

بازدیدها: 204امروزه انسان ها تلاش می کنند تا دستگاه هایی بسازند که  کار ها را برای انسان انجام دهند و یا کا رها را راحت کند […]