اصول اولیه و عملکرد آی سی ها

6 مرداد, 1389

مقاله ای در مورد اصول اولیه و عملکرد آی سی های CMOS

بازدیدها: 23 مقدمه یکی از مهمترین وقایع تاریخ مدارهای الکترونیکی دیجیتال پیشرفتی بود که در دهه 1960به دست آمد و تکنولوژی نام COMSنام گرفت.آی سی های […]