افزایش برد گیرنده مادون قرمز

6 مرداد, 1389

افزایش برد گیرنده مادون قرمز

Visits: 1174 اگر تا به حال گیرنده و فرستنده مادون قرمز ساخته باشید و در آن از led مادون قرمز معمولی استفاده کرده باشید متوجه خواهید […]