اندازه گیری فاصله

20 مرداد, 1389
پروژه تشخیص مانع با مادون قرمز

پروژه تشخیص مانع با مادون قرمز

Visits: 674یکی از مدارات مورد نیاز برای رباتیک ، تشخیص موانع موجود در پیست میباشد.از طریق مدارات وسنسور های مختلفی میتوان این کار را انجام داد […]