21 بهمن, 1388

مروري بر ريزپردازنده هاي 80×86 اينتل

Visits: 522 ريزپردازنده هاي اوليه اينتل اينتل اولين CPU تك تراشه اي را كه ريزپردازنده خوانده شد طراحي و روانه بازار كرد. اين پردازنده 4004 ناميده […]
21 بهمن, 1388

تاريخچه ميكرو پروسسور

Visits: 66 ميكرو پروسسور چيست؟ ميكروپروسسور در صنعت نيمه هادي توسط شركت اينتل ابداع شد. آنها اين وا‍ژه را براي توصيف يك مدار مجتمع ماشين حساب […]