برنامه تاس برای 8051

21 بهمن, 1388

تاس الكترونيكي به زبان C (برنامه نویسی به زبان سی)

Visits: 204 /*  تاس الكترونيكي */ برنامه به اين صورت مي باشد كه با استفاده از يك شستي كه به يكي از پورت هاي ميكرو متصل مي كنيم […]