7 مرداد, 1389

آموزش سریع میکروکنترلر AVR

بازدیدها: 0 فهرست مطالب: •  فيوز بيت ها، منابع کلاک وReset •  آشنايي با زبان C •  پروژه 1: فلاشر ساده •  پروژه 2: کانتر يک […]