تبدیل به عدد فارسی

17 آبان, 1390

تابع تبدیل اعداد انگلیسی به فارسی به زبان PHP

بازدیدها: 3 فانکش زیر ابتدا متغییر ورودی را دریافت کرده سپس بجای تمامی اعداد انگلیسی کاراکتر فارسی را آن را جایگزین خواهد کرد. // ###### Farsi […]