18 مرداد, 1389

درایور موسفت

بازدیدها: 37راه‌اندازی موسفت های قدرت به نظر راحت می رسد این ترانزیستورها دارای یک پایه گیت هستند که با اعمال ولتاژ می توان ترانزیسترو را خاموش […]