15 مرداد, 1389

ثباتهای اشاره گر ریزپردازنده 8086-8088

بازدیدها: 107 ثبات های اشاره گر ریزپردازنده 8086/8088 دارای پنج ثبات اشاره گر است که برای آدرس دهی حافظه استفاده می شود. دو ثبات اشاره گر […]