4 بهمن, 1388

آموزش ميكرو كنترلر 8051 قسمت ششم (تايمرها و شمارنده ها)

Visits: 632تايمرهاي 8051 8051 دو تايمر به نام هاي تايمر صفر 0و تايمر 1 دارد. همانطور كه در مطالب بلي گفتيم براي ايجاد يك تاخير دقيق […]