25 بهمن, 1390

جزوه آموزشی پمپ ها (شرکت نفت)

Visits: 52این جزوه در قالب یک فایل PDF با 253 صفحه و شامل موارد زیر می باشد: انواع پمپ ها، اصول کار پمپ ها، بهره برداری […]