خطوط آدرس و داده ها در ریزپردازنده

15 مرداد, 1389

خطوط آدرس و داده ها در ریزپردازنده 8086-8088

بازدیدها: 62 خطوط آدرس و داده ها ریزپردازنده های 8086 و 8088 هر دو 16 بیتی هستند و بنابراین در حالت کلی بطور همزمان قادر به […]