15 مرداد, 1389

دی مالتی پلکس خطوط آدرس و داده ها

Visits: 101 دی مالتی پلکس خطوط آدرس و داده ها همانطوریکه در بخش خطوط آدرس و داده ها اشاره شد در ریزپردازنده 8086 شانزده بیت اطلاعات […]
15 مرداد, 1389

خطوط آدرس و داده ها در ریزپردازنده 8086-8088

Visits: 120 خطوط آدرس و داده ها ریزپردازنده های 8086 و 8088 هر دو 16 بیتی هستند و بنابراین در حالت کلی بطور همزمان قادر به […]