20 بهمن, 1390

کتاب لاتین Modern Control Systems Solution Manual

Visits: 33کتاب کنترل مدرن نوشته Richard C. Dorf و  Robert H. Bishop شامل 730 صفحه PDF می باشد. این کتاب بیشتر به حل مسایل و تمرین […]