4 بهمن, 1388

آموزش ميكرو كنترلر 8051 قسمت چهارم (معرفي دستورات)

Visits: 695جمع و تفريق بي علامت دستور (ADD) از اين دستور براي جمع دو داده 8 بيتي استفاده مي شود. براي عمل جمع حتما بايد يكي […]