5 بهمن, 1393
DS1307,AVR,تایمر,دستگاه فتوتراپی,زردی خون نوزاد,فتوتراپی,بیلی روبین,Phototherapy,پروژه الکترونیک با avr,پروژه الکترونیک با میکرو,طراحی مدار الکترونیکی,پروژه الکترونیکی,پروژه دانشجویی,پروژه دانشجویی الکترونیک,ساخت پروژه دانشجویی الکترونیک,پروژه الکترونیک دانشجویی

پروژه مدار دستگاه فتوتراپی (پایین آورنده زردی خون نوزادان)

Visits: 490مدار دستگاه فتوتراپی (پایین آورنده زردی خون نوزادان) این مدار یک کنترلر زمانی و دمایی می باشد، که بر اساس برنامه ریزی دلخواه توسط کاربر […]