20 مرداد, 1389
پروژه اندازه گیری دمای منفی با LM45 به زبان بیسیک

پروژه اندازه گیری دمای منفی با LM45 به زبان بیسیک

Visits: 267همانطور که میدانید سنسور lm35 قادر به اندازه گیری دمای منفی میباشد اما چون ولتاژ خروجی ان در دمای منفی ، منفی میباشد و با […]